Головна Дисциплінарна практика

Дисциплінарна практика

1 За прийняття доручення на ведення на стадії дізнання та попереднього слідства справи клієнта, направленого йому особами, що здійснюють дізнання або слідство по цій справі, без дотримання порядку виконання постанов слідчого про призначення захисника, встан
2 Адвокат не підлягає дисциплінарній відповідальності на підставі окремої ухвали суду за введення в оману свого клієнта, якщо сам клієнт про це не заявляє
3 Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за затягування судового розгляду справи може відбуватися тільки за особливою процедурою, встановленою законом.
4 Адвокат не підлягає дисциплінарній відповідальності на підставі окремої ухвали суду за обвинувачення під час розгляду кримінальної справи прокурора в неправомірній поведінці стосовно його рішень, оскільки таке обвинувачення спрямоване проти прокурора як о
5 За прийняття доручення клієнта на надання йому адвокатом правової допомоги без оформлення доручення у формі письмової угоди про надання правової допомоги до адвоката може бути застосоване дисциплінарне стягнення